Cute Angel - Busy Cute Angel Blowing Horn

Bahasa Melayu

Monday, November 19, 2012

Kata Tanya
1)      Dugunakan untuk membentuk ayat Tanya
2)      Terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu
a)      Kata ganti Tanya
b)      Kata keterangan Tanya
c)      Kata bilangan Tanya
3)      Kata tanya mesti diikuti oleh partikel ‘kah’ apabila digunakan di awal ayat Tanya
4)      Kata tanya boleh wujud di awal, di akhir atau di tengah ayat
5)      Contoh: Apakah nama kucing kamu?
Kata Tanya
Pengunaannya
Ayat Contoh
Apa
Digunakan untuk menanya nama benda atau binatang
a)      Apakah nama kucing kamu?
b)      Itu apa?
Berapa
Digunakan untuk menanya bilangan
c)      Baju ini berapaharga?
d)      Kertas di dalam kotak ada berapa keeping?
Mana
Digunakan untuk menanyakan manusia, binatang, benda, tempat
e)      Di manakah kamu tinggal?
f)        Pulau ledang terletak di mana?
Siapa
Digunakan untuk menanyakan orang
g)      Siapakah nama adik kamu?
h)      Engkau ini siapa?
Bagaimana
Digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan
i)        Bagaimanakah keadaan emak kamu?
j)        Bagaimanakah membuat nasi tomato?
Bila
Digunakan untuk menanyakan masa
k)     Bilakah kamu sampai?
l)        Bilakah acara itu berlangsung?
Mengapa
Digunakan untuk menanyakan sebab
m)    Mengapakah merea bergaduh?
Kenapa
Digunakan untuk menanya sebab
n)      Kenapakah kamu gagal dalam ujian?

1 comment: