Cute Angel - Busy Cute Angel Blowing Horn

Bahasa Melayu

Latihan

Latihan Kata Ganda 

Pilih kata ganda yang betul :
bantu-membantu        kering-kontang               orang-orang                   lintang-pukang
gelap-gelita                anai-anai                         lauk-pauk                       huru-hara
rama-rama                  basah-kuyup
1.)      Apabila musim kemarau datang, sawah padi menjadi _______________.
2.)      Biliknya menjadi _______________ apabila bekalan elektrik terputus.
3.)      Adik saya suka mengejar _______________ di taman bunga.
4.)      Almarinya rosak dimakan oleh _______________.
5.)      Jiran tetanggu seharusnya saling _______________ .
6.)      Pak Ali meletak _______________ di tengah sawahnya untuk 
menakutkan burung-burung.
7.)      Emak masak _______________ yang enak untuk saudara-mara 
yang datang dari New Zealand.
8.)      Keadaan di dalam kelas menjadi _______________ setiap kali guru 
tidak ada di dalam kelas.
9.)      Samy berlari _______________ apabila dikejar oleh anjing liar yang
garang.
10.)    Malang tidak berbau, dia lupa membawa payung dan hujan turun lebat. 
Apa dayanya, dia tidak dapat menjadi tempat untuk meneduh, 
bajunya __________________ .

Latihan BM PrasekolahBM Tahun 2 : Latihan Objektif 
A)    Soalan Objektif. Bulatkan jawapan yang betul. 


  1. James dan Samy berkawan baik.  ______ belajar dalam Kelas 2N.
              A. Kami                          B. Saya                        C. Mereka


  1. Cik Kavita guru kelas kami.  ______ mengajar kami Matematik.
              A. Beliau                         B. Mereka                   C. Kamu


  1. “______ mesti menjaga kebersihan kawasan sekolah,” kata Encik Wong.
              A. Mereka                       B. Saya                        C. Kita


  1. ______ berebut-rebut ketika menaiki bas.

              A. Jangan                        B. Sila                         C. Tolong


  1. ______ minta kebenaran sebelum keluar dari bilik darjah.
              A. Jangan                        B. Sila                         C. Tidak Boleh


  1. Petani itu ______ sayur-sayuran di kebunnya.
              A. menyusun                   B. mengajar                 C. menanam


  1. Rani menutup suis komputer ______ keluar dari makmal komputer.
              A. sambil                         B. tetapi                      C. lalu

3 comments: