Cute Angel - Busy Cute Angel Blowing Horn

Bahasa Melayu

Friday, December 7, 2012


Kata Perintah

1)      Digunakan supaya seseorang mematuhi sesuate perintah, arahan, larangan, silaan dan permintaan
2)      Digunakan untuk membentuk ayat perintah
3)      Kata perintah boleh ditambah partikel –lah di belakangnya

Kata Perintah
Ayat Contoh
Harap
Harap anda mematuhi peraturan di jalan raya
Jangan
Jangan meludah di sini
Jemput
Jemput makan kuih ini
Sila
Sila hantar kerja rumah ini esok
Tolong
Tolong ambil penyapu kepada saya
Usah
Usah¸kamu berlakon dihadapan saya
Minta
Minta tolong sekejap

No comments:

Post a Comment